Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz: Gadowski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-09-2016r. o godz. 11:30 w SĄD REJONOWY SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec, ul. Kaliska 7 w sali nr 58 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami o funkcji usługowo-magazynowej, położonej: 41-200 Sosnowiec, ul. Kukułek.

 

Suma oszacowania wynosi 172 000,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania, i wynosi 120 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej, dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00zl. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo uiszczona przelewem na konto komornika.

Numer oferty: L/2/N/09/16
Region: śląskie
Cena: 120.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy