Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Gadowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015 o godz. 13:30 pod adresem: SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY, UL.KALISKA 7, 41-200 SOSNOWIEC, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego , 41-200 Sosnowiec, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa nie zabudowana. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Suma oszacowania wynosi 303 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 227 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BPH SA 21106000760000320000327605.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY, UL.KALISKA 7, 41-200 SOSNOWIEC.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Dariusz Gadowski

Kancelaria Komornicza, 1 Maja 21/23, Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec

tel. 322668395 / fax. 322668395

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200182

Numer oferty: L/86/N/02/15
Region: śląskie
Cena: 227.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka