Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa                  

Centrum Administracji w Warszawie                                                                                           

 ZAMIERZA ZBYĆ

 

prawo własności lokalu użytkowego położonego w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 20 (woj. podkarpackie), o powierzchni 381 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie wieczystego użytkowania gruntu

Lokalizacja nieruchomości:

Atrakcyjna  nieruchomość w na osiedlu mieszkaniowym w otoczeniu o charakterze  mieszkaniowo-usługowo-administracyjnym.

Powierzchnia  netto lokalu:

367,36 m2

Prawo własności do lokalu niemieszkalnego nr 6 wraz z udziałem 270/1000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal  użytkowy położony jest w Dębicy, przy ulicy Piłsudskiego 20. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa usługowa. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa. W okolicy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

 

Dla lokalu niemieszkalnego nr 6 Sąd Rejonowy w Dębicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1D/00053041/2.