Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa                  

ogłasza II przetarg na zbycie:

prawa własności  nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Damrota 2 A (woj. opolskie) składające się z prawa własności trzech lokali o łącznej powierzchni 1 964,74 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek gruntu,

Nieruchomość znajduje się w Centrum Opola, przy ul. Damrota 2a.

Opis:

Budynek składa się z trzech nierozerwalnych architektonicznie lokali użytkowych.Są to:

1) lokale użytkowe nr 1 i nr 2 o łącznej pow. użytkowej 1.567,07 m² (1.889,54 m² wraz z powierzchnią

piwnicy) położone w jednym budynku. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną:

piwnica-322,47 m2, parter-366,80 m2, I piętro- 356,83 m2, II piętro-279,08 m2, III piętro- 277,30 m2,

IV piętro- 287,06 m2. Lokale położone są w budynku posadowionym na działce gruntu nr 36/1 AM-49

o pow. 484 m². Dla lokali prowadzone są Księgi Wieczyste nr OP1O/00094293/0 i nr

OP1O/00094296/1.

2) lokal użytkowy nr 1A o pow. użytkowej 75,20 m² , położony na parterze, wraz z udziałem

wynoszącym 2563/10 000 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki gruntu nr 36/5

AM-49 o pow. 106 m², objęty Księgą Wieczystą nr OP1O/00094294/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1 964,74 m2.

Lokale są wyposażone w podstawowe instalacje.

Budynek wpisany do Rejestru Zabytków Miasta Opola pod numerem 20141/78 z dnia 15.11.1978r

Cena wywoławcza: 2 610 000 zł netto (słownie: dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych).

Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin składania ofert do dnia 23 stycznia 2017 r. do godziny 15.00.

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Banku pod nazwą OPOLE, ul. Damrota 2A, II PRZETARG

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.:  696 406 870

email: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: opolskie
Powierzchnia: 1 964,74 m2
Cena: 2.610.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Budynek użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie,ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa