Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa                  

ogłasza III przetarg na zbycie:

prawa własności  nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Damrota 2 A (woj. opolskie) składające się z prawa własności trzech lokali o łącznej powierzchni 1 964,74 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działek gruntu,

Nieruchomość znajduje się w Centrum Opola, przy ul. Damrota 2a.

Opis:

Budynek składa się z trzech nierozerwalnych architektonicznie lokali użytkowych.Są to:

1) lokale użytkowe nr 1 i nr 2 o łącznej pow. użytkowej 1.567,07 m² (1.889,54 m² wraz z powierzchnią

piwnicy) położone w jednym budynku. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną:

piwnica-322,47 m2, parter-366,80 m2, I piętro- 356,83 m2, II piętro-279,08 m2, III piętro- 277,30 m2,

IV piętro- 287,06 m2. Lokale położone są w budynku posadowionym na działce gruntu nr 36/1 AM-49

o pow. 484 m². Dla lokali prowadzone są Księgi Wieczyste nr OP1O/00094293/0 i nr

OP1O/00094296/1.

2) lokal użytkowy nr 1A o pow. użytkowej 75,20 m² , położony na parterze, wraz z udziałem

wynoszącym 2563/10 000 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki gruntu nr 36/5

AM-49 o pow. 106 m², objęty Księgą Wieczystą nr OP1O/00094294/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1 964,74 m2.

Lokale są wyposażone w podstawowe instalacje.

Budynek wpisany do Rejestru Zabytków Miasta Opola pod numerem 20141/78 z dnia 15.11.1978r

Cena wywoławcza:  2 419 000 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych) 

Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin składania ofert do dnia 2 marca 2017 r. do godziny 15.00.

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Banku pod nazwą OPOLE, ul. Damrota 2A, III PRZETARG

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.:  696 406 870

email: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: opolskie
Powierzchnia: 1 964,74 m2
Cena: 2.419.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Budynek użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie,ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa