Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

 

Przygotowuje do zbycia prawa do nieruchomości zabudowanej, położonej w Lęborku przy Alei Wolności nr 73, na które składają się:

− prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ew. 280/2, obręb Nr 0007 i powierzchni wynoszącej 2011 m²,

− prawo odrębnej własności budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 2696,58 m².

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lęborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1L/00014803/3.

Przewidywana cena zbycia wynosi 3 085 000 zł netto. Podana cena ma charakter orientacyjny, a cena wywoławcza wskazana zostanie w ogłoszeniu o przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 724 132 478 w godzinach 9.00-15.00.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres: nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

Tel: +48 724 132 478

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: pomorskie
Powierzchnia: 2696,58 m2
Cena: 3 085 000 zł netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawieul. Puławska 15, 02-515 Warszawa