Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-02-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Rynek 6 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą położonej: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Szarytek 8.  Lokal mieszkalny o powierzchni 34,44 m2, składa się z 1 pokoju, kuchniłazienki z wc i korytarza.

Lokal znajduje się na II piętrze budynku 3-piętrowego Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,09 m2.Właścicielowi lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu w wysokości 72/10000 części nieruchomości zapisanej w KW 39288.

Suma oszacowania wynosi 143.320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107.490,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.332,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Śrem 82 10204160 0000 2502 0054 4619

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W kancelarii komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                   

 

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński

Kancelaria Komornicza os. Piastowskie 38, 63-00Środa Wielkopolska

tel. 061 28 77 200 / fax. 061 28 55 395

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113301

 

Numer oferty: L/139/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 107.490,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie