Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

 

OGŁASZA III PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 4 położonego w Stalowej Woli przy ulicy Wojska Polskiego 4A, województwo podkarpackie.

Lokal położony jest w budynku handlowo-usługowym, - w centrum osiedla mieszkaniowego „MŁODYNIE”. Położony jest na trzech kondygnacjach tj. piwnicy, parterze, pierwszym piętrze, a jego powierzchnia zgodnie z zaświadczeniem z SM wynosi 1094,75 m2.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Część pomieszczeń o powierzchni 218,93 m2 stanowi przedmiot najmu na rzecz kilku podmiotów zewnętrznych. Pozostała powierzchnia lokalu stanowi pustostan.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nie urządzono księgi wieczystej.

Dla nieruchomości budynkowej prowadzona jest księga wieczysta nr TB1S/00015635/8 przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza: 1 150 500 zł netto (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100 netto).

Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Termin składania ofert do dnia 16 października 2017 r. do godziny 10:00  pod adresem 00-854 Warszawa, al. Jana Pawła II 25, Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, I piętro.

Specyfikacja warunków przetargu została udostępniona na stronie internetowej Banku pod adresem:

www.pkobp.pl/nieruchomosci pod nazwą „Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 4A, woj. podkarpackie, lokal użytkowy- Własność Banku – Przetarg”

Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży.

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel.42 670 47 75, kom. 724 132 395 w godzinach 9.00-15.00.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe - zakładka "pliki do pobrania".

 

 

 

 

 

 

Numer oferty:
Region: podkarpackie
Powierzchnia: 1094,75 m2
Cena: 1 150 500,00 netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa