Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29/06/2015 o godz. 14.30 w sali nr 33 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

                                                                   DRUGA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:

działka nr 851 o pow. 0,5700 ha zabudowana budynkiem gospodarczo-mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczo-inwentarskim położonej Staniątki posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW w Niepołomicach. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.748.784,00 zł + 23% VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1.165.856,00 zł + 23% VAT.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika 67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

-jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka o kształcie regularnym, na płaskim terenie. Budynki wzniesione w tradycyjnej murowanej konstrukcji.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce 32-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 30 tel.:(12) 288-35-55, fax: (12) 345-03-43, www.wlellczka.komornlk.pl, e-mail: wiellczka@komornik.pl

Numer oferty: L/23/N/06/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka