Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Adam Derda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-09-2016r. o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3 w sali nr , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 96-325 Radziejowice, Stare Budy. 

Nieruchomość gruntowa położona w woj. mazowieckim, pow. żyrardowskim, gm. Radziejowice obręb 22, działka nr 100/4 do 100/12. Nieruchomość jest niezabudowana i posiada pow. l,1979ha, położona przy drodze publicznej. Ukształtowanie płaskie, infrastruktura techniczna ee, t. Działka jest częściowo zadrzewiona, została podzielona na mniejsze działki. 

Suma oszacowania wynosi 589 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 441 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 900,00zł. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej dzień przed licytacją na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/312679

Numer oferty: L/10/N/08/16
Region: mazowieckie
Cena: 441.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka