Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2014r. o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. działki gruntowej nr 162 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i domem wypoczynkowym. Teren działki całkowicie ogrodzony z  ukształtowaną zielenią. 

Budynek mieszkalny zlokalizowany w zachodnio południowej części działki 162 oznaczony w ewidencji budynków numerem 313. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej pokryty gontem bitumicznym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 124,24m2 w tym: Parter: salon 36,10m2, komunikacja 8,45m2, łazienka 3,80m2, kotłownia 4,80m2, kuchnia 17,85m2, spiżarnia 2,52m2. Poddasze: przedpokój 3,85m2, sypialnia 8,57m2, gabinet 12,22m2, pokój 13,40m2, łazienka 9,65m2, garderoba 3,03m2. 

Dom wypoczynkowy usytuowany we wschodniej części działki nr 162 oznaczony w ewidencji budynków numerem 322. Budynek wybudowany w 2009 roku, w technologii tradycyjnej, z dachem konstrukcji drewnianej, wielopłaszczyznowym pokrytym papą bitumiczną. Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się pokoje z dwoma sypialniami i łazienką, na piętrze pokoje gościnne oraz kuchnia ze stołówką. Powierzchnia użytkowa domu wypoczynkowego wynosi 526,03m2. 

Położenie: 82-103 Stegna, Junoszyno, ul. Topolowa. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   2 843 400,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi 2 132 550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 284 340,00 zł. Rękojmię można uiścić na rachunek bankowy komornika prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Malborku 22 83030006 0000 0004 8103 0001. Rękojmia powinna znajdować się na rachunku bankowym komornika przed rozpoczęciem licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez  zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej rewiru ) przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki Kancelaria Komornicza w Malborku 82-200 MALBORK, ul. Mickiewicza 26 tel. 0552726964 c-mail: malborkl@komomik.pl www.swiecicki.eu

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/143909

 

Numer oferty: L/196/N/05/14
Region: pomorskie
Cena: 2 132 550,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Obiekt komercyjny