Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2013 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Dębicy z siedzibą przy Słoneczna 3, 39-200 Dębica, pokój 129, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy STOBIERNA, 39-200 DĘBICA, dla której SĄD REJONOWY W DĘBICY prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka 86 o pow. 0,39 ha objęta księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dębicy. Na działce znajduje się budynek mieszkalny z dobudowaniami: biurem oraz garażem, budynek garażu z dobudowaną wiatą. Budynki murowane, budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, garażowy jednokondygnacyjny. Budynek mieszkalny kryty blachą trapezową, dach konstrukcji drewnianej, elewacja wykończona dekortynkiem. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 256 m2. Działka ogrodzona, częściowo utwardzona kostką brukową oraz nawierzchnią bitumiczną i betonową. Dojazd droga utwardzoną o nieuregulowanym stanie prawnym (wg rejestru gruntów). Budynek mieszkalny podpięty jest do sieci gazowej oraz energetycznej, kanalizacja i woda lokalna. W budynku mieszkalnym znajdują się następujące pomieszczenia: na piętrze-trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC, komunikacja, na parterze-kuchnia, łazienka, kotłownia, salon, spiżarnia i część komunikacji. Do dobudowanego biura prowadzi alternatywnie oddzielne wejście z zewnątrz, pod tą częścią znajduje sie magazyn opału. W biurze podłogi wyłożone panelami. W budynku na piętrze parkiet, stolarka drzwiowa pilśniowa tradycyjna, okienna PCV, na parterze w salonie oraz części kuchni podłogi wyłożone panelami, w łazience, części kuchni oraz w obszarze komunikacji wyłożone płytkami ceramicznymi. Stan techniczny biegły uznał jako  dobry. 

Suma oszacowania wynosi 366 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 244 333,33 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza, Ks. Konarskiego 32B, Dębica, 39-200 Dębica tel. 14 681-43-54 / fax. 14 681-43-54.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/96219

 

 

Numer oferty: L/34/N/10/13
Region: podkarpackie
Cena: 244.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka