Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2014 o godz. 09:25 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy działka nr 344/9 84-220 Strzebielino, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ulicy Wyspiańskiego w Strzebielinie (gmina Łęczyce, powiat wejherowski). W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 842 m2 zabudowana nie-podpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 123,90 m2. Na poziomie parteru zlokalizowane są pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią, łazienka, komunikacja, kotłownia i garaż. W pokoju dziennym znajduje się kominek. Na poddaszu znajdują się trzy pokoje, gabinet, łazienka, garderoba i komunikacja. Na parterze od strony południowej na części tarasu została postawiona aluminiowa konstrukcja ogrodu zimowego (o powierzchni 21,1 m2) Działka ma regularny kształt – prostokąta. Teren płaski. Działka ogrodzona płotem stałym – od frontu płotem z klinkieru z metalowymi przęsłami; a pozostałym zakresie z siatki stalowej na słupkach. Teren poza zabudową jest zagospodarowany pod: wjazd do garażu i dojście do budynku (utwardzenie kostką betonową), trawę, roślinność ozdobną. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Budynek od zewnątrz otynkowany, z wyłączeniem fragmentu gdzie zamontowano ogród zimowy. Na parterze w pokoju dziennym z kuchnią i jadalnią podłoga wyłożona deską i gressem polerowanym. W łazience posadzka wyłożona płytkami ceramicznymi. W hollu (komunikacja) posadzka wyłożona gressem polerowanym. Ściany w pokoju dziennym w części malowane, w części z tynkiem ozdobnym, a ściana z kominkiem obłożona kamieniem ozdobnym. W hollu ściany malowane. W łazience ściany obłożone płytkami ceramicznymi. Wyposażenie łazienki stanowi: sedes, umywalka, kabina prysznicowa. Okna na parterze mają zamontowane zewnętrzne rolety antywłamaniowe. W kotłowni posadzka i ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi. W garażu posadzka wyłożona terakotą, ściany są otynkowane. W ogrodzie zimowym posadzka wyłożona została płytkami gressu polerowanego. Schody na poddasze obłożone drewnem. Na poddaszu podłogi w pomieszczeniach, prócz łazienki, wyłożone panelami, a ściany malowane lub z tynkiem ozdobnym. W łazience posadzka wyłożona terakotą, ściany obłożone glazurą. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną. Ogrzewanie centralne etażowe – piec na gaz (płynny) oraz na paliwo stałe (wszystko). Kominek w pokoju dziennym ogrzewa tylko to pomieszczenie. 

Suma oszacowania wynosi 463 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 347 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499.

 

Numer oferty: L/60/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 347.475,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka