Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy ul. L.Okulickiego 2, 58-100 Świdnica, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Aleja Wolska Polskiego, 58-150 Strzegom, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Budynek niemieszkalny, w zabudowie zwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy, stropy betonowe, dach płaski kryty papą. Elewacja budynku pokryta tynkiem cementowo-wapiennym, malowana farbą emulsyjną. Wejście do budynku bezpośrednio z działki, poprzez rampę betonową, posadowioną na całej długości obiektu. Po oddaniu do użytku, ok. 1970 roku, tworzył on z pozostałymi wydzielonymi nieruchomościami, jeden funkcjonalnie powiązany zespół. Obecnie, po podziale geodezyjnym, z całości wydzielono 4 nieruchomości zabudowane. Budynek w części będącej własnością dłużników, o pow. uż. 252, 30 m2, jest podzielony ściankami działowymi z konstrukcji drewnianej, wypełnionej płytami kartonowo-gipsowymi, na 9 pomieszczeń. W części pomieszczeń sufity są obniżone i pokryte płytą regipsową. Posadzki, w całości, betonowe, ściany, poza działowymi, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbami emulsyjnymi. Przy wejściu głównym, wydzielono ściankami z bloczków Ytong, pomieszczenie (hol) oraz kotłownię. Prace nie zostały dokończone. Drzwi główne wejściowe, stalowe podwójne, drzwi wewnątrz obiektu drewniano-płycinowe. Dwie przeciwległe ściany nośne, na całych swoich długościach, pod sufitem mają osadzony szereg otworów okiennych, wypełnionych luksferami. Standard wykończenia pomieszczeń i stan techniczny budynku, oceniono na poziomie niskim. Prace związane z budową wewnętrznej kotłowni, ścian działowych, nie zostały ukończone. Dach budynku przecieka, co spowodowało zalanie kilku pomieszczeń i uszkodzenie podwieszanych sufitów. Elewacja budynku wymaga uzupełnienia okładzin z tynku cementowo-wapiennego i pomalowania. Rampa jest zniszczona, z wieloma ubytkami, wymaga wyrównania i zabezpieczenia właściwym materiałem okładzinowym. Pomieszczenia budynku były ogrzewane urządzeniami elektrycznymi. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna. Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana. Program użytkowy: Pomieszczenie P1: 35, 34 m2 Pomieszczenie P2: 70, 44 m2 Pomieszczenie P3: 26, 80 m2 Pomieszczenie P4: 71, 33 m2 Biuro 1: 12, 26 m2 Biuro 2: 22, 60 m2 Kotłownia: 4, 37 m2 WC: 2, 36 m2 Korytarz: 6, 80 m2 Razem pow. użytkowa 252, 30 m2, średnia wysokość pom. 3, 23 m

Suma oszacowania wynosi 254 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 190 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA O.Świdnica 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Aleksander Suszycki

Kancelaria Komornicza, ul. Wałbrzyska 14 A, 58-100 Świdnica

tel. 74 8520886 / fax. 74 8536148

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/152612

 

Numer oferty: L/149/N/07/14
Region: dolnośląskie
Cena: 190.875,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny