Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2016 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna (informacja o nr salipodawana będzie w sekretariacie I Wydziału Cywilnego na godzinę przed licytacją) odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej położonej przy ul. dr Poziomskiego , 26-130 Suchedniów.

Powierzchnia lokalu: 312,45 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 1/2 niewydzielonej części w nieruchomości, która stanowi grunt oraz części budynku  i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Obiekt wybudowany w konstrukcji murowanej, z dachem o konstrukcji drewnianej. Obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, wolnostojący.Obiekt w chwili obecnej jest nie wykorzystywany choć do niedawna był w kondygnacji parteru wykorzystywany na cele produkcyjne - produkcja okien. Pomieszczenia mieszkalne w kondygnacji piętra - nie dokończony stan wykończeniowy. Kondygnacja poddasza - stan surowy zamknięty. Rok budowy - ok 2000.

Suma oszacowania wynosi 680 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 453 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo      w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej    w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/316040

Numer oferty: L/9/N/09/16
Region: świętokrzyskie
Cena: 453.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka