Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-06-2014r. o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości o funkcji mieszkalno-usługowej, dwukondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 341,47m2.

Powierzchnia działki wynosi 786,00 m2.   Nieruchomość użytkowana, uzbrojona w sieci; elektryczne, wodociągową, kanalizację lokalną i gaz sieciowy. Teren nieruchomości ogrodzony, zagospodarowany, posiada zieleń ozdobną .na działce przy wejściu do budynku dostawiona jest wiata drewniana postawiona jako obiekt tymczasowy nie figurujący w ewidencji budynków.

Nieruchomość położona jest w miejscowości w Sulejówek, przy ul. Kraszewskiego  posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 923.310,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 692.482,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w' dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław DziedzicKancelaria Komornicza 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kazikowskiego 25 tel.: 25 759 28 54, fax: 25 759 28 54, www.komornikminsk.pl,

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144345

 

Numer oferty: L/105/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 692.482,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy