Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-06-2014 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie z siedzibą przy Jakuba Bojki 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój 213, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości, położonej przy Sutków, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 15 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 633,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 595,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.  

- nieruchomości  położonej przy Sutków, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 4 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 706,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 406,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.  

- nieruchomości położonej przy Gruszów Wielki, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 16 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 226,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 684,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.  

- nieruchomości położonej przy ,Gruszów Wielki, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 4 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 893,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 434,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy 33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 4 270,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 846,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 427,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 070,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 380,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 207,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 826,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 124,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 180,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 240,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 3 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 360,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy, 33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 960,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 294,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 4 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 926,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 439,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy , 33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 040,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 156,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 2 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 706,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 256,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.Suma oszacowania wynosi 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 480,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości  położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 1 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 946,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 142,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości położonej przy, 33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 1 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 233,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 185,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. 

- nieruchomości  położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 7 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 953,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 743,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.  

- nieruchomości  położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 21 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.  

- nieruchomości położonej przy  33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą.Suma oszacowania wynosi 28 980,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 320,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 898,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.  

- użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości  położonej przy , 33-205 Nieczajna, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie z/s Dąbrowa Tarnowska prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 1 790,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 193,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 179,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Jerzy Streb

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 14, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 642 35 40 / fax. 14 642 35 40

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/127044

 

Numer oferty: L/171/N/05/14
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka