Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-02-2015 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach z siedzibą przy Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Biała Woda , 16-402 Suwałki, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntową zabudowaną, obręb 0001 Biała Woda, działka nr 240/8 o pow.1,0998 ha. Zabudowa na działce: a) budynek mieszkalny,rok budowy 2005, w zabudowie wolnostojącej, powierzchnia zabudowy 164,50m2,parter, poddasze użytkowe, podpiwniczenie, powierzchnia użytkowa (parter+ poddasze) 220,40m2 b) budynek gospodarczy w trakcie budowy, powierzchnia zabudowy 126m2,wykonane podpiwniczenie budynku i część ścian parteru

Suma oszacowania wynosi 1 278 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 852 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 127 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Suwałki Centrala 80 93590002 0028 9450 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin

Godziny oględzin

06.02.2015

08:30 - 08:45

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Paweł Wasilewski

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki

tel. 87 562 60 53 / fax. 87 562 60 53

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/189405

Numer oferty: L/124/N/12/14
Region: podlaskie
Cena: 852.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka