Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Chorzowie   Iwona   Ochęduszko  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu : 12.05.2015r. o godz. 13:30 w sali 307 Sądu Rejonowego w Chorzowie odbędzie się: pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Świętochłowicach, ul. Karpacka 29.  Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,  przedpokoju o pow. użytkowej 76,00 m 2. Do lokaluprzyporządkowana jest piwnica o pow. użytkowej 3,12 m2. Lokal  posiada balkon. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 183.000,00 zł [sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych]. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 137.250,00 zł [sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych].

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 18.300,00 zł najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub na konto Komornika: 86 1050 1243 1000 0022 6080 8742 ING Bank Śląski SA o/Chorzów lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Chorzowie Wydział I Cywilny sygn. akt I Co 2954/12. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwona Ochęduszko Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwona Ochęduszko Kancelaria Komornicza w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul. Wolności 39 www.chorzow.komornik.pl

 

Numer oferty: L/132/N/04/15
Region: śląskie
Cena: 137.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie