Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadys na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-11-2015 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu z siedzibą przy Ludźmierska 29, 34-400 Nowy targ, pokój 014, odbędzie się pierwsza licytacja położonej przy Suskiego, 34-424 Szaflary. 

Opis nieruchomości:

Działka nr 29 i powierzchni 408 m2 położona jest w strefie centralnej wsi gminnej Szaflary i znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Suskiego z ul. Ruchu Ludowego. Budynek mieszkalny na działce nr 29 - Szaflary ul. Suskiego 122 (dawna siedziba Urzędu Gminy i posterunku dawnej Milicji w latach 1945/75) - powierzchnia zabudowy 173 m2, pow. użytkowa - 199,80 m2, kubatura ok. 580 m3, murowany z cegły i kamienia. Ilość kondygnacji: 2,5, rok budowy ok. 1920. Budynek w latach 2007/2011 przebudowywano i remontowano (przebudowano wnętrza, wykonano nową więźbę, pokryto dach blachodachówką, wykonano rozprowadzenia instalacji elektrycznej, częściowo wykonano instalacje wodne, cieplne i sanitarne; skuto stare tynki wewnętrzne i częściowo położono nowe; ocieplono i otynkowano ściany zewnętrzne).

Budynek (trakcie przerwanych prac remontowych i modernizacyjnych), częściowo podpiwniczony (ok. 1/3 części), piętrowy z możliwością mieszkalnego zagospodarowania poddasza, z dwoma samodzielnymi wejściami. W przyziemiu - od strony zachodniej - znajduje się przedpokój z klatką schodową na piętro i poddasze oraz pomieszczenie przeznaczone na kotłownię - razem 31,30 m2 pow. pomocniczej. Na piętrze w tej cześci znajdują się 2 pokoje mieszkalne i łazienka - o pow. użytkowej 33,50 m2.

Na poddaszu w tej części: 2 pokoje mieszkalne i łazienka o pow. użytkowej 33,50 m2. Od strony wschodniej: przyziemie: 50,80 m2 p.u. - 2 pokoje, kuchnia i łazienka z wc. Na parterze: 50,80 m2 p.u. - 2 pokoje, kuchnia i łazienka z wc. Na poddaszu - 31,20 m2 p.u. - do zagospodarowania. Budynek posiada doprowadzenie trójfazowej energii elektrycznej, częściowo wykonaną instalację elektryczną, częściowo wykonaną instalację centralnego ogrzewania na opał stały (bez kotła i kaloryferów, doprowadzenie i rozprowadzenie wody z wodociągu gminnego, możliwość podłączenia kanalizacji do sieci gminnej. Więźba drewniana wielospadowa, dach pokryty blachodachówką. Budynek znajduje się w trakcie przerwanych w 2011r. prac remontowo-modernizacyjnych (rozpoczętych w 2007r.). Budynek nie jest użytkowany.

Suma oszacowania wynosi 550 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 412 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/NOWY TARG 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadys Kancelaria Komornicza, Rynek 18, Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ tel. 18 2643251 / fax. 18 2643251

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/252163

 

Numer oferty: L/32/N/10/15
Region: małopolskie
Cena: 412.950,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka