Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2014r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Rynek 6 w sali nr 3 lub 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 170/2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą położonej: 62-023 Kórnik, Szczytniki, ul. Mostowa. Nieruchomość o powierzchni 1.081 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem gospodarczym

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 138 m2. W budynku znajdują się nast. instalacje techniczne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna- szambo ekologiczne, gazowa, c.o. i c.w.-piec dwufunkcyjny na gaz, domofon.

Suma oszacowania wynosi 542.460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 400.845,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54.246.00 zł. do dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można uiścić lakże na konto komornika: PKO I5P SA O/Śrcm 82 10204160 0000 2502 0054 4619 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły ora/ inne osoby wymienione w tym artykule.

W kancelarii komornika wolno oglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem / nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone  najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy SądzieRejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński, os. Piastowskie 38, 63 000 Środa Wielkopolska, tel. 061 28 77 200 / fax. 061 28 55 395

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117263

Numer oferty: L/88/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 400.845,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka