Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2016 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Szewce, 55-114 Wisznia Mała. 

Opis nieruchomości: 

działka ewidencyjna nr 618/10 o powierzchni 0,3001 ha oraz działka ewidencyjna nr 618/13 o powierzchni 0,6601ha Nieruchomość opisana jest w aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren oznaczony symbolem U/P – aktywność gospodarcza, z możliwością wykorzystania na cele usługowe, w tym usługi hotelarskie, handel i gastronomię oraz na działalność przemysłową, w tym produkcję, bazę, składy, magazyny, biura, handel hurtowy i półhurtowy. Nieruchomość (obie działki) jest nieogrodzona, posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 80m×125m, swym krótszym, zachodnim bokiem przylega do drogi wojewódzkiej, zaś dłuższym, północnym do ulicy Zielonej. Ukształtowanie terenu nieruchomości jest płaskie. Działka jest niezagospodarowana, stanowi teren odłogowanej roli, zachwaszczony, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drobnymi krzewami. Nieruchomość nie posiada wykonanych przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, lecz w bliskiej odległości znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna. Suma oszacowania działki nr 618/10 wynosi 187 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00zł. 

Suma oszacowania działki nr 618/13 wynosi 411 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 150,00zł. 

Suma oszacowania wynosi 598 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 448 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/269386

 

Numer oferty: L/15/N/01/15
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka