Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Roberta Dudka (Sygn.akt KM 2103/13) wynika, iż w dniu 21.07.2015 r.  o godz.14.40 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (ul.Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, sala nr 118),  odbędzie się PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Suma oszacowania (zł)

Cena wywołania (zł)

1.    

Prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w miejscowości: Szklarska Poręba przy ul. Turystycznej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.           

11 963 000,00  (cena brutto)

8 972 250,00

 

Adres Kancelarii Komorniczej: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek, Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 16/1B

Przystępujący do licytacji  powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 1 196 300,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją na rachunek komornika: Bank Millenium 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni przyjęć we wtorki: 10-16 i czwartki: 10-14), a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywiliny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek ul. 1 Maja 16/18, 58-500 Jelenia Góra tel.: 75 6455550 mail: jelenia.gora.dudek@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.komornikdudek.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=281:21072015-budynek-hotelowy&catid=5:nieruchomoci&Itemid=12

 

Numer oferty: L/60/N/07/15
Region: dolnośląskie
Cena: 8.972.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny