Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Na   podstawie   art.953 kpc   Komornik   Sądowy   przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tel. /23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A ogłasza, że: dnia 19 marca 2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 6 w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Szyjki  gmina Glinojeck województwo mazowieckie stanowiącej własność dłużnika Stanisława Grzegorzewskiego.

Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową rolną zabudowaną składającą się z działek nr 198 i 199 o łącznej powierzchni 31 659 m.kw. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenach wiejskich przy utwardzonej drodze w kierunku Glinojecka. Na działce nr 199 o powierzchni 12 177 m.kw. usytuowane są: 1. Budynek mieszkalny 2. Budynek składowy 3. Budynki gospodarcze 4. Elementy zagospodarowania. Budynek mieszkalny jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem drewnianym dwuspadowym pokrytym eternitem falistym. Budynek murowany z cegły cementowej. Powierzchnia użytkowa wynosi około 80,00 m.kw. Rok budowy 1950. Budynek posiada następujące instalacje: elektryczną 230V, kanalizacji sanitarnej, wodociągową z sieci gminnej, grzewczą z piecem kaflowym, gazową - butla na propan-butan. Budynek składowy jest budynkiem parterowym w części podpiwniczonym z dachem drewnianym dwuspadowym pokrytym eternitem falistym. Jest to typowa stodoła w konstrukcji ryglowej sochowej. Powierzchnia zabudowy 150,00 m.kw. Rok budowy 1971. Budynki gospodarcze - sztuk 2 - to budynki murowane z cegły cementowej. Mury zniszczone, bez stropu i dachu. Powierzchnia zabudowy 100,00 m.kw. Rok budowy 1958 i 1969. Ogrodzenie działki wykonane z siatki na słupkach stalowych z bramą wjazdową. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - do szamba. Przyłącze wodociągowe z sieci komunalnej. Przyłącze energetyczne napowietrzne. Działka oszacowana została na kwotę 69.955,00 zł. Działka nr 198 posiada powierzchnię 19 482 m.kw. i jest niezabudowana. Są to grunty klas IV i V. Działka oszacowana została na kwotę 21.352,00 zł. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość została oszacowana przez biegłych sądowych na kwotę: 91.307,00 zł. Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 68.480,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9.130,70 zł najdalej do dnia 14 marca 2015r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan, ul.Orylska 3A w PKO BP SA O/Ciechanów numer 25 10201592 0000 2602 0054 1367 z dopiskiem "wadium" lub do 18 marca 2015r. gotówką w kasie kancelarii.

Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 18 marca 2015r. godz:15.00 zgłosić swój udział w licytacji osobiście w kancelarii pisemnie lub faxem (nr 23/672-59-36) poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi".

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tel. /23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A

Numer oferty: L/53/N/02/15
Region: mazowieckie
Źródło: Ogłoszenia klienta
Rodzaj: Dom
Działka