Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Heleny Serafin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z siedzibą przy Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 59, 39-400 Tarnobrzeg. 

Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 32 1240 2744 1111 0000 4004 4901.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 27, Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Heleny Serafin Kancelaria Komornicza, Dominikańska 11, Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 8225868 / fax. 15 8225868.

 

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/238615

 

Numer oferty: L/12/N/09/15
Region: podkarpackie
Cena: 106.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie