Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,   że w dniu 06.11.2013r. o godz. 09:45 w sali nr 20  Sądu  Rejonowego w Bochni   odbędzie się – przeprowadzana przez Komornika  Sądowego  przy Sądzie Rejonowym Bochni Annę Papież  – pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącą działkę nr 392/5 o pow. 1,1450 Ha, na której znajduje się budynek produkcyjny z zapleczem socjalnym. Nieruchomość położona w Tarnawie gm. Łapanów   , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi : 491.700,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 368.775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 49.170,00 zł na konto komornika : 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją ,a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego w Bochni ul. Sądecka 1A

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik prowadzący:   Komornik Sądowy Anna Papież   przy Sądzie Rejonowym w Bochni,                      

Ul. Sądecka 1a ,32-700 Bochnia                                

KM 1938/12 (tel. 01461-237-34 )            

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/95759                                 

                                    

Numer oferty: L/25/N/10/13
Region: małopolskie
Cena: 368.775,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy