Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-06-2015r.r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy Kołłątaja 6 w sali nr 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Bałdowo, ul. Sw. Wojciecha, gmina Tczew, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgi wieczyste.

Nieruchomość stanowi działki nr 36/4 i 36/5 o łącznej pow. 3907 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym z poddaszem użytkowym o pow. 236,10 m2. Piwnica 62,82 m2 oraz garaż 46,60 m2

Suma oszacowania wynosi 990 887,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 743 165.25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 088,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski Al. Solidarności 19, 83-110 Tczew tel.: 58 5312540 fax.: 58 5300495 mail: andrzej.zakrzewski@komornik.pl

 

Numer oferty: L/10/N/06/15
Region: pomorskie
Cena: 743.165,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie