Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż na dzień: 15.01.2014r. godz. 9.20. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie wyznaczona została:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości:

-   spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w budynku numer 14 na os. ZWM w Trzebini, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal położony na IV piętrze, złożony z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC o pow. użytkowej 63,97 m2. Stan wykończenia wysoki,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 187.700,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania i j. kwotę: 125.133,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 18.770,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Deutsche Bank PBC S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi i.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i Dłużniewski .aria Komornicza w Trzebini 40 Trzebinia ul. Kościuszki 134  032 711 82 99 email: trzebiniadluzniewski@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114604

Numer oferty: L/51/N/01/14
Region: małopolskie
Cena: 125.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie