Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2015 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie z siedzibą przy ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Turza Wielka, 13-200 Działdowo.

Opis nieruchomości: działka nr 8/1 o powierzchni 1,99 ha ,działka w użytkowaniu wieczystym do dnia 30.10.2090r .

Suma oszacowania wynosi 51 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 120,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Działdowie Wydział I Cywilny, ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo 1. 

- użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Myślęta, 13-200 Działdowo Opis nieruchomości: działka nr 22/2 o powierzchni 0,06 ha ,działka w użytkowaniu wieczystym do dnia 30.10.2090r .

Suma oszacowania wynosi 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Działdowie Wydział I Cywilny, ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo 1. 

- użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Jacek Wujcik, Teresa Wujcik, położonej przy Myślęta, Turza Wielka, 13-200 Działdowo 

Opis nieruchomości: działka nr 19/7 o powierzchni 1,14 ha i działka 241/5 o powierzchni 4,76 ha,w użytkowaniu wieczystym do dnia 30.10.2090r , na działce 241/5 znajdują się pozostałości po budynku socjalno-biurowym, budynku stacji transformatorowej oraz fundamentów wagi towarowej , działka 19/7 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi .

Suma oszacowania wynosi 82 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 260,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Działdowie Wydział I Cywilny, ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo 1. 

- użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Myślęta, 13-200 Działdowo,. Opis nieruchomości: działka nr 19/6 o powierzchni 0,05 ha , na działce zlokalizowana jest nieczynna studnia ,działka w użytkowaniu wieczystym do dnia 30.10.2090r .

Suma oszacowania wynosi 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Działdowie Wydział I Cywilny, ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo 1. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 57 12405338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 34 A, 13-200 Działdowo tel. 23 697 23 02 / fax. 23 697 39 20.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/238060

 

Numer oferty: L/20/N/08/15
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka