Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Joanna Kowalska Kancelaria Komornicza w Tychach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05-03-2014r. godz. 14:30 w Sądzie Rejonowym w Tychach sala 103 odbędzie się: pierwsza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Tychach, ul. Jaracza 13 posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 185.000,00 zl. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 138.750.00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 18.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przad rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Joanna Kowalska

Kancelaria Komornicza w Tychach ING Bank Śląski S.A. nr 68105013991000009072781728

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35 tel.(32) 780-30-90; tychy.kowalska@komornik.pl

 

Numer oferty: L/204/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 138.750.00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie