Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.02.2014r. o godz. 14.15 w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0130 ha, składającej się z działek ewidencyjnych nr 6714, 1082/3, 1082/4, 1082/6 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym

Nieruchomość położona jest w miejscowości Tylmanowa gm. Ochotnica Dolna os. Zaziąbły, w kierunku wschodnim od głównej drogi komunikacyjnej Nowy Targ-Nowy Sącz. Od strony północnej działki ewidencyjne 6714, 1082/3, 1082/4 i 1082/6 przylegają do drogi asfaltowej - oś. Zaziąbły. Działki w terenie tworząjeden zwarty kompleks o nieregularnym kształcie. Teren nachylony w kierunku wschodnim. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i komunikacyjną. Działki ewidencyjne 6714, 1082/3, 1082/4 i 1082/6 zabudowane budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Z uwagi na małą powierzchnię działki praktycznie stanowią grunt pod budynkiem. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, mieszkalno-gospodarczymi oraz droga asfaltowa. Budynek mieszkalno-gospodarczy wolnostojący, częściowo podpiwniczony, drewniany wybudowany ok. 1950r. W piwnicy zlokalizowana kotłownia oraz pomieszczenia piwniczne. W przyziemiu dwa pomieszczenia gospodarcze. Jedno użytkowane jako garaż, drugie - magazynowe. Słaby stan techniczny i standart wykończenia. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia mieszkalne. Wszystkie w całości wykończone. Standart typowy-przeciętny. Przestrzeń strychowa, nie użytkowa w stanie surowym, bez ocieplenia dachu. Powierzchnia użytkowa budynku: 68,74 m2, łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń: 123,54 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 66.362,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 49.771,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 6.636,20 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56102034660000910200347328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 0/ 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją , w kancelarii komornika do wglądu znajduje sie operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 1345/11.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś Kancelaria Komornicza w Nowym Targu Rynek 18, 34-400 Nowy Targ tel/fax (18) 264 32 51mail: nowy.targ.sadys@komornik.pl, http://www.komornik-nowytarg.pl,

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/115671

Numer oferty: L/89/N/01/14
Region: małopolskie
Cena: 49.771,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka