Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi

Al. Marszałka Rydza-Śmigłego 20

zamierza zbyć:

Prawo do nieruchomości zabudowanej położonej w Czerniewicach przy ul. Choceńskiej 5/15

 

Lokalizacja:

Nieruchomość charakteryzuje się bardzo atrakcyjną lokalizacją, związaną z bezpośrednim dostępem nieruchomości do drogi wojewódzkiej oraz ulokowania w pobliżu autostrady. W odległości ok. 4 km od nieruchomości przebiega kujawsko-pomorski odcinek autostrady A-1.

 Oferowana nieruchomość, położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej (wojewódzkiej nr 269) i tworzy jedną funkcjonalną całość na powierzchni  42 343 m². Składa się z dwóch działek gruntu objętych prawem użytkowania wieczystego.

 Korzystnymi czynnikami wpływającymi na atrakcyjność biznesową nieruchomości są:

-bliskość do lotnisk międzynarodowych: Łódź (100 km), Bydgoszcz (130 km), Warszawa(150 km) 

-portów rzecznych i morskich: Gdańsk (300 km)

-miast wojewódzkich: Łódź (100 km), Bydgoszcz (130 km).

Dodatkowym atutem nieruchomości jest przebieg przez gminę Choceń trasy linii kolei normalnotorowej. Przy
ww. linii kolejowej, w Czerniewicach zlokalizowana jest stacja techniczna z bocznicą kolejową z urządzeniami
do załadunku i wyładunku towarów oraz dworzec pasażerski.

Opis:

Na nieruchomość składają się:

1. Prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 144/10, 182/4

 Teren jest płaski, ogrodzony, z bramami wjazdowymi, szlabanami, portiernią (z wagą). Na terenie nieruchomości znajdują się rozległe place manewrowe oraz miejsca parkingowe dla 60 samochodów.

2. Budynek produkcyjny- wybudowany w 2003 roku. Obecnie dostosowany do prowadzenia uboju, magazynowania i przetwórstwa mięsnego w dobrym stanie technicznym, niepodpiwniczony, w części jednokondygnacyjny i w części dwukondygnacyjny z poddaszem, w którym umiejscowione są urządzenia
i instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne, elektryczne i sygnalizacyjne, wodne i parowe. Nad pomieszczeniami produkcyjnym znajduje się poddasze techniczne. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych malowanych, ściany wewnętrzne oraz sufity z płyt warstwowych malowanych, a w częściach produkcyjnych z blachy k.o. W części ściany wyłożone płytkami ceramicznymi. Powłoki i posadzki betonowe w części hal produkcyjnych pokryte powłokami ochronnymi, a w części korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń socjalnych wyłożone płytkami ceramicznymi.

Całkowita długość budynku w osiach słupów wynosi 156,0 m a szerokość jest zmienna – od 18,0 m do 156,0 m.

Powierzchnia użytkowa – 8982 m2

Powierzchnia zabudowy (wg wypisu z rejestru gruntów) – 8055 m2

W budynku znajdują się:

-pomieszczenia produkcyjne w szczególności: pomieszczenia ubojni ze strefami brudną i czystą, masarni, wędzarni, chłodni, peklowni, warzelni, solarni, topialni tłuszczu,

-pomieszczenia magazynowe

-pomieszczenia socjalno-sanitarne, w szczególności: śluzy sanitarne, szatnie natryski, wc, myjnie,

-pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze,

-ciągi komunikacyjne i rampy załadowcze.

Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej, ogrzewania i ciepła technologicznego, kanalizacji sanitarnej i przemysłowej, hydrantową p.poż., sygnalizacji p. poż., sprężonego powietrza, pary technologicznej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczna, oświetleniową, siły, sterowania i sygnalizacji, ochronną przed porażeniem, teletechniczną i komputerową, chłodniczą z wyodrębnionymi pięcioma obiegami chłodniczymi dla uzyskania temperatur odpowiednio minus 40, minus 30, minus 20, minus 10 i 0 ('C).

 3. Magazyn żywca wybudowany w 1993 roku i przebudowany w 2003 roku. Budynek połączony jest z halą produkcyjną niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.

Pow. użytkowa – 1.700,2 m².

Pow. zabudowy (wg wypisu z rejestru gruntów) – 1751 m2

Budynek ten jest murowany, przeznaczony do przyjmowania trzody chlewnej i bydła z wydzielonymi otwartymi boksami magazynowymi. Wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną.

 4.Budynek administracyjno-biurowy wybudowany w 1948 po modernizacji w 2003 r., dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o nieregularnym kształcie (z wysuniętą portiernią i sklepem),

Pow. użytkowa – 1270 m²

Pow. zabudowy (wg wypisu z rejestru budynków) – 774,00 m2

W budynku mieści się część administracyjno-biurowa, w której znajdują się pomieszczenia biurowe, hotelowe, gospodarcze, sanitariaty, WC, oraz cześć przeznaczona na sklep mięsny z zapleczem, w tym pomieszczenia socjalne. Budynek jest ogrzewany z własnej kotłowni zasilanej gazem LPG.

 5. Budynek kotłowni, wybudowany w 1990 roku, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony,

Pow. użytkowa –  1000,3 m²,

Pow. zabudowy (wg wypisu z rejestru budynków) – 735, 00 m2

W budynku znajdują się: na parterze-hala kotłów z trzema kotłami miarowymi o łącznej wydajności produkcji pary do 8 t/h, na piętrze-taśmociąg nawęglania. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, grzewczą oraz techniczną do produkcji pary technologicznej, stację uzdatniania wody, sanitariaty. Kotłownia na paliwo stałe (miał węglowy).

 6. Budynek hydoforni wybudowany w 1988 roku jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

Pow. użytkowa – 95 m²,

Pow. zabudowy – 112 m².

Budynek składa się z dwóch pomieszczeń: pomieszczenia gospodarczego i pomieszczenia uzdatniania wody. Wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

 7. Budynek myjni samochodów, wybudowany w 1993 roku jednokodygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony
z dwoma stanowiskami do mycia samochodów ciężarowych. Powierzchcnia użytkowa- 52m²

Powierzchnia zabudowy – 57 m2

Całość wyposażona jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, ciepłej wody i elektryczną.

 8. Budynek portierni, wybudowany w 1988 roku, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,

Powierzchnia użytkowa – 31,00 m²

Pow. zabudowy36 m².

Budynek składa się z czterech pomieszczeń: pomieszczenia socjalnego, wagowego łazienki, WC. Budynek posiada wagę samochodowa i wiatę wjazdową. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.

 9. Budynek trafostacji, wybudowany w 1992 roku, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Powierzchnia użytkowa – 125 m².

Powierzchnia zabudowy (wg wypisu z rejestru budynków) – 140 m2

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną. Nieruchomość zasilana jest napięciem 15 kV.

 10. budynek magazynowo-techniczny wybudowany w 1993 roku, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony

Pow. użytkowa – 1764 m²,

Pow. zabudowy – 1.020 m²          

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, centralnego ogrzewania, parową z węzłem produkcji pary.

 11. Budynek warsztatów wybudowany w 1985 roku murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

Powierzchnia użytkowa – 700 m²

Powierzchnia zabudowy – 855 m²

 12. Zespół garaży, wybudowany w 1975 roku, murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,

Pow. użytkowa – 114 m²,

Pow. zabudowy126 m²,

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.

Wjazd i place manewrowe i drogi wykonane są z betonu zbrojonego siatką. Cały teren posiada kanalizację deszczową.

Na terenie nieruchomości znajdują się następujące przyłącza:

1. energetyczne,

2. ciepłownicze

3. wodociągowe,

4. telekomunikacyjne (również światłowód),

5. kanalizacja deszczowa,

6. kanalizacja sanitarna,

7. oświetlenie zewnętrzne placów.

Nieruchomość dostosowana jest do prowadzenia działalności gospodarczej uboju i przetwórstwa mięsnego. Specyfika nieruchomości tj. rozległe prace manewrowe i budynek hali umożliwia prowadzenie działalności magazynowej, logistycznej, przetwórstwa owocowo-warzywnego.

 

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

W przypadku zainteresowania nieruchomością lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Jarosław Pecyna – Specjalista ds. administracji i zarządzania nieruchomościami

tel. komórkowy - 691 262 616,

Iwona Woszczyk – Specjalista ds. administracji i zarządzania nieruchomościami

tel. komórkowy – 723 693 326.

Adres do korespondencji:

al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20

93-281 Łódź

e-mail: nieruchomosci@pkoleasing.pl

 

Specyfikacja oferty:

 

Region

kujawsko-pomorskie

Powierzchnia użytkowa

15833,5 m2

Cena

17 400 000 PLN

Źródło

Sprzedaż własna

Rodzaj

Nieruchomość zabudowana

 

 

Podane kwoty są kwotami netto, do powyższych kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

 

 

 

 

Numer oferty:
Region: kujawsko-pomorskie
Powierzchnia: 15833,5 m2
Cena: 17.400.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Budynek użytkowy

Dane sprzedającego

PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.