Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Kinga Rasztar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2014 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10,11, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Antka Kochanka, 58-305 Wałbrzych, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest prawo własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 1355/10000 w częściach wspólnych nieruchomości, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Części składowe: 1. Nieruchomość lokalowa składająca się z dwóch pokoi , kuchni , przedpokoju, łazienki z wc. Lokal o powierzchni użytkowej 54,86m2 położony na 1 kondygnacji (parter) budynku mieszkalnego. Pomieszczenie przynależne: piwnica pow.4,96m2. Powierzchnia lokalu 59,82m2. Lokalizacja nieruchomości: 58-305 Wałbrzych, ul. Antka Kochanka. Udział 1355/10000 związany z własnością lokalu w prawie własności działki gruntowej zabudowanej o powierzchni 1243m2 Łączna wartość rynkowa nieruchomości 80 200,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) w tym: Prawo własności lokalu mieszkalnego: 66 700,00 zł Udział w prawie własności działki 500,00 zł Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 80 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 oddz. Wałbrzych 03 1090 2271 0000 0001 1224 2416.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Kinga Rasztar

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 3/2, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 8421210 / fax. 74 8421210

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/163280

Numer oferty: L/27/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 60.150,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie