Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu mgr Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza w Grójcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 2015-09-04 o godzinie 13:30 w sali nr VI Sądu Rejonowego w Grójcu odbędzie się:  pierwsza licytacja nieruchomości określonej jako: nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Gośniewskiej w miejscowości Warka, obręb 0002_Warka Miasto, jednostka ewidencyjna 14061 Warka Miasto, gmina Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie obejmująca działkę oznaczoną numerem 517/19 oraz działkę oznaczoną numerem 517/21. Działka numer 517/19 o powierzchni 0,3481 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu -110 m i głębokości ~32 m, dłuższym bokiem przylega do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej ulicy Gośniewskiej oznaczonej u ewidencji gruntów nr 518 (dr). Sąsiedztwo wzdłuż ulicy po tej samej stronie to zabudowa niemieszkalna a po drugiej stronie mieszkalna. Od strony południowej część działka przylega do drogi gruntowej. Na działce w tylnej granicy posadowiony jest w sianie miernym bez dachu czyli same ściany obiekt z supremy i częściowo / pustaków w stanie awaryjnym. Powierzchnia użytkowa tego obiektu zamierzona podczas czynności oględzin wynosi 133,17 mkw. Część obiektu jest rozebrana. Działka przed tym budynkiem utwardzona betonem. Działka jest częściowo porośnięta, zadrzewiona samosiejkami, a na części składowane są pryzmy ziemi i kruszywa. Po prawej stronie od wjazdu na działce jest zagłębienie na powierzchni około 0,1000 ha i stoi woda. W zagłębieniu tym gromadzą się ścieki komunalne. Od frontu jest fragment bardzo starego ogrodzenia w bardzo złym stanie. X prawej strony jest ogrodzenie miedzy sąsiedzkie z prefabrykatów betonowych i jest budynek wylęgarni drobiu. Dostępność do występującej infrastruktury technicznej - w   ulicy   Gośniewskiej   -   energii elektrycznej, telefonu.   Działka   numer   517/21   o   powierzchni   0,0300  ha  w kształcie prostokąta o szerokości frontu  9.5 m i głębokości około 32 m. krótszym bokiem przylega do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej ulicy Gośniewskiej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 518 (dr), a z drugiej do drogi gruntowej. Sąsiedztwo wzdłuż ulicy po tej samej stronie to zabudowa niemieszkalna - hurtownie a po drugiej stronic mieszkalna. Teren działki nieco płaski zaniżony w stosunku do drogi. Dostępność do występującej infrastruktury technicznej - w ulicy Gośniewskiej - energii elektrycznej, telefonu. Nie ma urządzonego zjazdu z ulicy. Działka niezabudowana porośnięta roślinnością samosiewami. Z tej strony jest też na sąsiedniej działce posadowiony maszt telefonii komórkowej. Na działce są fragmenty bardzo starego ogrodzenia w stanie awaryjnym. Działka nie zabudowana, nie zagospodarowana Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta prowadzona w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu.

Cala nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 170.000,00 zl w tym: - działka nr 517/19 została oszacowana na kwotę: 156.000,00 zl. - działka 517/21 została oszacowana na kwotę: 14.000,00 zl. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 127.500,00 zł w tym: cena wywołania za działkę 517/19 wynosi: 117.000,00 zl. natomiast cena wywołania za działkę 517/21 wynosi: 10.500,00 zl. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości: 17.000,00 zl. za całą nieruchomość w tym: za działkę nr 517/19 rękojmia wynosi: 15.600,00 zl. natomiast rękojmia za działkę 517/21 wynosi: 1.400,00 zl. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Grójcu, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu mgr Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza w Grójcu www.komornikmyszkowski.pl 05-600 Grójec, ul. Mogielnicka 33 lok. 1.08 tel./fax: (48) 332 92 05, tel./fax: (48) 366 24 49, email: kancelaria@komornikmyszkowski.pl

 

Numer oferty: L/24/N/07/15
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka