Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renata Delert (22 4012275-76) Kancelaria Komornicza z siedzibą w Warszawie, ul. Lęborska 8/10 (tel. 22 401-22-76), na podstawie art. 953 i 983 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15 grudnia 2015 r., o godzinie 11:00, w sali numer 203, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość  położoną w budynku numer 50 przy ul. 11 Listopada w Warszawie. 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,60 m² składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Lokal posiada balkon. Lokal znajduje sie na III kondygnacji (II piętrze) ww. budynku. Do lokalu przypisane jest pomieszczenie przynależne - piwnica nr 8 o powierzchni 4,40 m². 

Nieruchomość lokalowa została oszacowana na kwotę 326 000,00 zł. Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 244 500,00 zł. Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. 

             Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 600,00 zł, którą należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Komornika Sądowego przy SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Bank Zachodni WBK S.A. 68 Oddział w Warszawie 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 lub też, wpłaconej do kasy Kancelarii Komornika, bądź w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłat całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

             Przedmiotową nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A pod sygnaturą VII Co 179/15. Komornik zawiadamia jednocześnie że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

             Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/268389

Numer oferty: L/6/N/12/15
Region: mazowieckie
Cena: 244.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie