Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-01-2014r. o godz. 15:10 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa I Wydział Cywilny, mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5la w sali nr 225 odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku, położonego: 02-747 Warszawa, ul. Arbuzowa dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość gruntowa, położona w Warszawie przy ul. Arbuzowej, o powierzchni 350 m2, zabudowana budynkiem jednorodzinnym. Suma oszacowania wynosi 409 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 23-01-2014 r. na konto komornika: PKO BP SA Warszawa 27 10201026 2602 0000 2023 0812 albo w gotówce w kancelarii komorniczej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego przy ul. Ogrodowej 5la odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski Kancelaria Komornicza ul. Puławska 108/112 lok. 36, 02-620 Warszawa (wejście od ul. Malczewskiego) tel. 22 253-72-31, fax 22 251-03-32 e-mail: warszawa.kacperski@komornik.plwww.kacperski-komomik.pl

Numer oferty: L/43/N/01/14
Region: mazowieckie
Cena: 306.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka