Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Mateusz Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z siedzibą przy Terespolska 15 A, 08-813 Warszawa, pokój 226, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Fletniowa, 03-160 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowią działka nr 48/5 o pow. 662m2 oraz działka nr 48/4 o pow. 192m2. Na działce nr 48/5 posadowiony jest budynek mieszkalny 1-kondygnacyjny o pow. 191m2. Działka nr 48/4 drogę wewnętrzną. Budynek z lat 60- tych, murowany z pustaków, dach jednospadowy, kryty blachą. Do budynku od wschodu przylega część gospodarcza. Pow. użytkowa budynku wynosi 133m2.

Suma oszacowania wynosi 485 583,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 323 722,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 558,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 77203000451110000002129130.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15 A, Warszawa, 08-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Mateusz Zawadzki Kancelaria Komornicza, Białostocka 22, Warszawa, 03-741 Warszawa tel. 22 6702740 / fax. 22 6702740.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/228058

Numer oferty: L/123/N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 323.722,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka