Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marcin Osiczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy ul. Ogrodowa 51a, 00-873 Warszawa, pokój 624, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Hawajska 10, 02-776 Warszawa.

Opis nieruchomości:

ograniczone prawo rzeczowe tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,80 m2, położonego na I piętrze, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przylega loggia o powierzchni ok. 5 m2.

Suma oszacowania wynosi 341 913,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 256 434,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 191,30 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 65 102010260000160202036564.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: ul. Ogrodowa 51a, Warszawa, 00-873 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marcin Osiczko Kancelaria Komornicza, Willowa 11, Warszawa, 00-790 Warszawa tel. 22 112 01 51 / fax. 22 112 01 55

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/249336

 

Numer oferty: L/16/N/10/15
Region: mazowieckie
Cena: 256.434,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie