Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ireneusz Grzegorz Grobelny, w prowadzonych sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi Dariuszowi Jakubiak, na podstawie art. 953 i 955 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.07.2015 r., o godz. 14:30, w sali nr P20 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15a w Warszawie, odbędzie się druga licytacja nieruchomości:

lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 53,51 m2, usytuowany na VII piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, hallu, łazienki z wc, loggii; położony w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 32 w Warszawie, wraz z udziałem wynoszącym 5351/1583795 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi dla powyższej nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 413.300,00 zł, cena wywołania wynosi 275.533,34 zl.

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię przed wyznaczoną licytacją w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 41.330,- zł na konto Komornika w ING Bank Śląski SA 14 1050 1025 1000 0092 0294 6811 lub w kasie kancelarii albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, przed licytacją, wolno oglądać nieruchomość w godz. 900 - 19°°, akta zaś postępowania egzekucyjnego I Co 2047/11 można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod zajęcia przedmiotu egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące prowadzone postępowanie.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie Ireneusz Grzegorz Grobelny Kancelaria Komornicza 03-728 Warszawa, ul. Targowa 33 www.komornik-praga.waw.pl tel.: 22 6180636

Numer oferty: L/25/N/02/15
Region: mazowieckie
Cena: 275.533,34 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie