Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Mateusz Zawadzki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z siedzibą przy Terespolska 15 A, 08-813 Warszawa, pokój 213, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Żeglugi Wiślanej 10a, 03-507 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość usytuowana jest na II. piętrze budynku i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 66 m2. Do lokalu przylega balkon o powierzchni 5,5 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 660/267418 w nieruchomości wspólnej.

Suma oszacowania wynosi 318 384,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 238 788,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 838,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 77203000451110000002129130.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15 A, Warszawa, 08-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Mateusz Zawadzki Kancelaria Komornicza, Białostocka 22, Warszawa, 03-741 Warszawa tel. 22 6702740 / fax. 22 6702740.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215979

Numer oferty: L/28/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 238.788,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie