Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-257 Białystok, pokój XXIX, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krucza 30, 16-010 Wasilków

Opis nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa mieszkalna w skład której wchodzi lokal mieszkalny o powierzchni 67,50 m2 oraz piwnica o powierzchni 3,70 m2 położony w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kruczej 30 w Wasilkowie wraz z udziałem 7120/627820 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Nieruchomość położona w północnej części miasta Wasilków na osiedlu zabudowy wielorodzinnej w sąsiedztwie lasów. Budynek znajduje się przy ulicy o dużym natężeniu ruchu drogowego. Mieszkanie jest rozkładowe, wyposażone w media typu: energia elektryczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć gazowa (brak licznika gazu). Ogólny standard wykończenia oraz wyposażenia mieszkania przyjęto jako dobry. Mieszkanie wyposażone jest w meble kuchenne w ramach stałej zabudowy bez sprzętu AGD. Budynek w którym usytuowany jest lokal mieszkalny został oddany do użytku w 2011 roku. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną wyłożoną kostką betonową. Nieduża odległość od ścisłego centrum miasta oraz bardzo dobry dostęp do budynków użyteczności publicznej (szkolnictwa i służby zdrowia).

Suma oszacowania wynosi 248 711,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 533,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 872,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:30 do godz. 18:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-257 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski Kancelaria Komornicza, ul. Jana Klemensa Branickiego 17E, Białystok, 15-085 Białystok tel. 85 744 77 66 / fax. 85 744 77 67.

 

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/245532

 

Numer oferty: L/110/N/08/15
Region: podlaskie
Cena: 186.533,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie