Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-11-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja rodzaj nieruchomości:  nieruchomości położonego przy Wełtyń II obręb nr 0035 , 74-100 Gryfino. 

Suma oszacowania wynosi 887 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 665 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 720,00 zł.

Dodatkowe informacje: działka nr 77/9 o pow. 5,75ha; nieruchomość niezabudowana, przeznaczona na cele usługowo - techniczno - produkcyjne, grunty klasy RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI, N. 

Przystępujący   do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w biurze komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino tel. 914162979 / fax. 914162979.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/254270

Numer oferty: L/4/N/11/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 665.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka