Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2015 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy Zdrzewno 9, 84-352 Wicko, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą. 

 Opis nieruchomości:

1/4 części lokalu mieszkalnego usytuowanego na parterze składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. 77,68m2; do lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 50/100 KW. Lokal - ogrzewanie – centralne piec w kuchni. Media – prąd, woda, szambo – wspólne, pokój – okna drewniane, tynki cementowo wapienne, podłoga – wykładzina, pokój – okno PCV, tynki cementowo wapienne, podłoga – wykładzina, pokój – okno drewniane, tynki cementowo wapienne, podłoga – płyta, łazienka – glazura, wanna, bojler, przedpokój – tynki cementowo wapienne, glazura, kuchnia – okno PCV, tynki cementowo wapienne w części glazura. Stolarka wewnętrzna i zewnętrzna starego typu. Lokal o średnim stanie technicznym. Lokal położony w budynku dwukondygnacyjnym krytym papą. Budynek wybudowany został w 1930 roku Nieruchomość – KW  – działka 41/5 o powierzchni 2 902 m2 - działka w kształcie regularnym, zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudową gospodarczą. Dostęp do drogi publicznej – działka nr 42 – droga powiatowa nr 1309G. 

Suma oszacowania wynosi 15 750,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 812,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 575,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Romualda Włodarczyk-Trojan

Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork

tel. 598622915 / fax. 598622915

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/201883

Numer oferty: L/85/N/02/15
Region: pomorskie
Cena: 11.812,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie