Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu13-03-2014r. o godz. 11:30w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Tucholi ul. Świecka 28 odbędzie się pierwsza  licytacja  nieruchomości położonej w Więcborku przy ul. M. Wągrowskiego,pow. sępoleński, woj, kujawsko- pomorskie, dla której SR w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sępólnie Kraj. prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość składa się z działki nr 134 o pow. 0,0276 ha . Na działce jest posadowiony budynek mieszkalny o pow. 118,11 m2 - jednorodzinny, murowany, w zabudowie zwartej z budynkiem garażowym, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku na parterze znajdują się dwa pokoje, łazienka, kuchnia, korytarz, klatka schodowa, spiżarka i wiatrołap, na piętrze - dwa pokoje, łazienka, kuchnia, klatka schodowa i korytarz. Budynek garażowy o pow. 63.36 m2 murowany, w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Suma oszacowania wynosi 204 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 450,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.460,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacić w kancelarii komornika w Tucholi ul. Sępoleńska 7 lub przekazać na konto komomika: Bank MillenniumSA O. Millennium w Warszawie22 1160 2202 0000 0000 6090 6223

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świeciu VI Zamiejscowy Wydz. Cywilny z/s w Tucholi ul. Świecka 28 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sadzie Rejonowym w Świeciu

Małgorzata Wolny

Kancelaria Komornicza w Tucholi

89-500 Tuchola Sępoleńska 7 tel.. 523342810,  tucholn.biuro@komomik.pl

Numer oferty: L/181/N/01/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 153.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka