Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym w Grodzisku Wlkp. Krzysztof Łysiak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w  związku  z  art. 955 kpc, że w dniu 2014-09-30 o godz. 10:40w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. w sali nr 21odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości położonej w miejscowości Wielka Wieś, przy ul. Storczykowa posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grodzisk Wlkp.  Działka nr 892 o pow. 0,0407 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej- murowany jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną.. Budynek wybudowany w 2000 r.. Działak wyposażona w urządzenia energię elektryczną, wodę, gaz i kanalizacje

Cena oszacowania

nieruchomości

Cena wywoławcza w powyższej licytacji

(3/4 ceny oszacowania)

Rękojmia

(10% ceny oszacowania)

434.630,00 zl.

325.972,50 zł.

43.463,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto Komornika Sądowego tytułem licytacja nieruchomości KM 1203/14 PKO BP S.A. O/ Nowy Tomyśl 93 10204144 0000 6802 0006 9849. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać dwa tygodnie przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00 zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                                                                      .

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Łysiak

Kancelaria Komornicza w Grodzisku Wlkp. ul. Więzienna 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Tel. 061 4446-971

Numer oferty: L/75/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 325.972,50 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka