Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-05-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy pl. Jagielloński 1, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  w bloku nr 54 położonego w Wieluniu os. Stare Sady,  dla którego  Sąd Rejonowy w Wieluniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Lokal mieszkalny  o pow. użytkowej 71,83 m2, położony w budynku wielorodzinnym nr 54 na os. Stare Sady w Wieluniu, zlokalizowanym na działce nr 238/1, obręb 15, m. Wieluń, o powierzchni 0,2551ha. Lokal usytuowany na drugim piętrze, w środkowej części budynku (trzecia klatka schodowa) składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przynależna piwnica o pow. użytkowej 11,61 m.

Suma oszacowania wynosi 210.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   140.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.000,00zł.  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 98102045640000550200764969.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieluniu I Wydział Cywilny przy ul. Kilińskiego 12, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz Kancelaria Komornicza, Andrzeja Struga 1, Wieluń, 98-300 Wieluń tel. 043 483 36 35 / fax. 043 483 36 35.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218353

 

Numer oferty: L/14/N/05/15
Region: łódzkie
Cena: 140.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie