Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art. 953 kpe w związku z art. 955 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 02 października 2014 roku o godz. 12:30 (wadium 12:20) w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 61-548 Poznań, Wierzbięcice, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze w budynku III piętrowym i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 65,79m2. Z nieruchomością związany jest udział w wielkości 8621/225858 w nieruchomości wspólnej.

Uwaga: Istnieje niezgodność aktualnej treści księgi wieczystej w dziale I-O Oznaczenie nieruchomości z rzeczywistym stanem nieruchomości - w zakresie opisu lokalu i pola powierzchni użytkowej lokalu.

Suma oszacowania wynosi 206.560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154.920,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi (w sali nr 106 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy ul. Szyperskiej 14) rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.656,00 zł przed rozpoczęciem licytacji tj. od godziny 12:20 w gotówce bądź poprzez wpłacenie jej w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 33 1020 4027 0000 1802 0799 1856 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu nie udzielono przybicia zwraca się niezwłocznie.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją w terminie uzgodnionym z Komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można na 2 tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Pawła Śliwińskiego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński ul. Wrzesińska 9a, 62-020 Swarzędz tel. 61 855 16 85 fax 61 817 22 27 e-mail poznan.sliwinski@komornik.pl

Numer oferty: L/111/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 154.920,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie