Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22~10-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy JANA PAWŁA II 11 w sali nr rozpraw nr 5, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 90,82m2 położonego: 37-500 Wierzbna, Wierzbna, dla którego Sad Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 136 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 90 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBKFILIA JAROSŁAW41 1500 1634 1216 3003 6514 0000 najpóźniej  w poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław  tel.: 16 6213066 email: jaroslaw1@komornik.pl

Numer oferty: L/70/N/09/14
Region: podkarpackie
Cena: 90.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie