Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2015 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wilczyn.

Opis nieruchomości:

działki: nr 32/41 o powierzchni 0,3789ha, nr 32/42 o powierzchni 0,2428ha, nr 32/43 o powierzchni 0,2128ha, nr 32/44 o powierzchni 0,1643ha, nr 32/45 o powierzchni 0,1306ha, nr 32/46 o powierzchni 0,1337ha, nr 32/47 o powierzchni 0,1355ha, nr 32/48 o powierzchni 0,1199ha, nr 32/49 o powierzchni 0,1969ha, nr 32/50 o powierzchni 0,1000ha, nr 32/51 o powierzchni 0,1000ha, nr 32/52 o powierzchni 0,1712ha, nr 32/53 o powierzchni 0,1270ha, nr 32/54 o powierzchni 0,1065ha, nr 32/55 o powierzchni 0,1120ha, nr 32/56 o powierzchni 0,1018ha, nr 32/57 o powierzchni 0,1096ha, nr 32/58 o powierzchni 0,1049ha, nr 32/59 o powierzchni 0,1139ha, nr 32/60 o powierzchni 0,1080ha, nr 32/61 o powierzchni 0,1150ha, nr 32/62 o powierzchni 0,1006ha, nr 32/64 o powierzchni 0,1100ha, nr 32/65 o powierzchni 0,1204ha, nr 32/66 o powierzchni 0,1100ha, nr 32/68 o powierzchni 0,1100ha, nr 32/69 o powierzchni 0,1100ha, nr 32/70 o powierzchni 0,1445ha, nr 32/71 o powierzchni 0,1222ha, nr 32/72 o powierzchni 0,0162ha.

Suma oszacowania działki nr 32/41 wynosi 24 000,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 12 000,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/42 wynosi 111 568,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 55 784,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/43 wynosi 97 783,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 48 891,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/44 wynosi 77 644,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 38 822,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/45 wynosi 61 718,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 30 859,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/46 wynosi 63 183,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 31 591,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/47 wynosi 64 034,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 32 017,00zł.

 Suma oszacowania działki nr 32/48 wynosi 58 222,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 29 111,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/49 wynosi 93 050,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 46 525,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/50 wynosi 48 559,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 24 279,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/51 wynosi 48 559,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 24 279,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/52 wynosi 80 905,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 40 452,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/53 wynosi 66 685,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 33 342,50zł.

 Suma oszacowania działki nr 32/54 wynosi 51 715,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 25 857,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/55 wynosi 60 429,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 30 214,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/56 wynosi 49 433,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 24 716,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/57 wynosi 59 134,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy szacowania i wynosi 29 567,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/58 wynosi 50 938,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 25 469,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/59 wynosi 61 454,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 30 727,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/60 wynosi 52 444,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 26 222,00zł.

Suma oszacowania działki nr 32/61 wynosi 62 047,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 31 023,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/62 wynosi 48 850,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 24 425,00zł.

 Suma oszacowania działki nr 32/64 wynosi 53 415,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 26 707,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/65 wynosi 56 898,00zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 28 449,00zł.

Suma oszacowania wynosi 1 796 814,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 898 407,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 179 681,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA I O. we Wrocławiu 94 1440 1156 0000 0000 0936 6873.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy mieszczącym się pod adresem: Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim Kancelaria Komornicza, Roosevelta 8, Trzebnica, 55-100 Trzebnica tel. 71 3121504 / fax. 71 3121504

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240151

 

Numer oferty: L/21/N/08/15
Region: dolnośląskie
Cena: 898.407,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka