Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wilkowa Wielka, 55-110 Prusice, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Powierzchnia lokalu wynosi 66,40m2, na którą składa się powierzchnia trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju i sieni. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o powierzchni 10,5m2. Udział w prawie współwłasności do nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współwłasności do działki gruntu oraz części budynku i urządzeń, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, wynosi: 2061/10000 (20,61%). Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania, uzbrojoną w grzejniki żeberkowe, z instalacją natynkową, zasilaną z kotła na paliwo stałe, znajdującego się w przynależnej piwnicy. Ponadto lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną (do szamba).

Suma oszacowania wynosi 81 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA I O. we Wrocławiu 94 1440 1156 0000 0000 0936 6873.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy mieszczącym się pod adresem: Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim Kancelaria Komornicza, Roosevelta 8, Trzebnica, 55-100 Trzebnica tel. 71 3121504 / fax. 71 3121504.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM :

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217542

Numer oferty: L/129/N/04/15
Region: dolnośląskie
Cena: 54.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie