Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 1013 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2014r. o godz. 10:45 w kancelarii komornika mieszczącej się w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 372a odbędzie się druga licytacja Nieruchomości stanowiącej: 

- działkę nr 428/6 (o pow. 455 m kw) i działkę nr 428/7 (o pow. 452 m kw) zabudowane budynkiem mieszkalnym stanowiącym dwa segmenty bliźniaka (budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony); działka nr 428/6 zabudowana jest prawym segmentem, składającym się z dwóch niezależnych funkcjonalnie części (parter i piętro) o łącznej powierzchni użytk. 169,18 m kw; działka nr 428/7 zabudowana jest lewym segmentem (stan deweloperski) o powierzchni użytk. 178,62 m kw; działki ogrodzone, część niezabudowana została zagospodarowana (drzewa i krzewy ozdobne, trawnik, elementy małej architektury), dojścia i dojazdy do budynku utwardzone kostką betonową; uzbrojenie terenu stanowią następujące sieci: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna - zbiornik bezodpływowy; dojazd do nieruchomości ulicą Kolejową, będącą drogą nieutwardzoną; najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz tereny niezabudowane i kolejowe, położonej:

Wiry gm. Komorniki, ul. Kolejowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 1 130 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 565 450,00zł.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 113 090,00zl. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Rękojmię można uiścić w' gotówce lub na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680.

Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji.

Zgodnie z art. 871 kpe nabywca zobowiązany jest zapłacić 1/5 ceny nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia przez komornika na licytacji, a resztę uiścić do godziny 12 dnia następnego. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w' skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867* kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Michał Redelbach

Kancelaria Komornicza, ul. Grunwaldzka 372A, Poznań, 60-169 Poznań

tel. 618 518 224 nr wew. 115 / fax. 618 618 051

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/111200

 

Numer oferty: L/90/N/12/13
Region: wielkopolskie
Cena: 565.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka